21 januri

Samling kl 08.00. 

Höjder 35-60 cm (tävlingstrappan gäller)

Pris: Junior 360kr och senior 400kr

ALLA MÅSTE HA MED SIG FUNKTIONÄR!

Anmälan görs på anslags i ryttargången. Välkomna!